O nas

 

 

Soroptimist International jest ogólnoświatową organizacją dla kobiet o wysokiej pozycji zawodowej i społecznej, które poprzez swoje działania i projekty pracują na rzecz umacniania praw człowieka i poprawy statusu kobiet.

Misją światowego Soroptimizmu jest podejmowanie działań dla poprawy życia kobiet i dziewcząt poprzez dostęp do edukacji, wzmocnienie ich pozycji zawodowej, wysokiego statusu społecznego i ekonomicznego oraz zapewnienie szans rozwoju.

Międzynarodowa Organizacja Soroptimist International liczy około 100 tys. członkiń w 126 krajach.

Nasze stowarzyszenie jest dziesiątym i najmłodszym klubem w Polsce.

Soroptimist International Klub w Cieszynie realizuje swoje cele statutowe, wśród których na podkreślenie zasługują działania na rzecz praw człowieka, a w szczególności na rzecz ochrony i promocji kobiet.

Soroptimistki łączy przyjaźń i wspólna praca dla dobra innych, działają na rzecz lokalnych społeczności, inicjują i wspierają dobroczynność.

Nasze cele

 • Wspieranie edukacji i kultury

  Fundujemy stypendia dla wybitnie uzdolnionych uczniów, oraz organizujemy kolonie dla dzieci z ubogich rodzin.

 • Obrona praw człowieka/statusu kobiet

  Spotkania i sympozja środowisk kobiecych, obrona praw kobiet oraz wspieranie inicjatyw parlamentarnych.

 • Wspieranie ośrodków pomocy

  Organizujemy aukcje na rzecz dzieci i osób niepełnosprawnych, wspieramy także ośrodki pomocy i domy dziecka.

 • Rozwój gospodarczy i społeczny

  Jesteśmy organizacją międzynarodową, dzięki czemu zdobywamy kontakty i doświadczenie które może wspomóc inne kobiety w dążeniu do celu.

 • Działanie na rzecz promocji kobiet

  Wspieramy inicjatywy parlamentarne, inspirujemy kobiety do działania.