Nasze inicjatywy

    „Kobiece inicjatywy dla środowiska”    

We wrześniu Klub rozpoczął realizację projektu pt. „Kobiece inicjatywy dla środowiska” w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich-Śląskie Lokalnie, który wspiera młode organizacje i aktywnych obywateli.

W ramach projektu pozyskaliśmy środki finansowe, które zostały przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego i biurowego.

W realizację projektu włączali się wolontariusze i partnerzy. 


Informacja o realizowanym projekcie została przesłana do Federacji Europejskiej w Genewie i została opublikowana w czasopiśmie „ Programme News”, co stało się świetną promocją dla naszej inicjatywy jak i miasta Cieszyna.                                 

Nasze biuro wyposażone zostało w sprzęt dofinansowany z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

 

                                                                          

„Cieszyńskie Bale Aniołów”

Nasz coroczny projekt realizowany od 2015 roku to „Cieszyński Bal Aniołów”, który organizujemy dla dzieci niepełnosprawnych z placówek i ośrodków oświatowych powiatu cieszyńskiego.

Dom Narodowy to miejsce, gdzie w styczniu 2015 roku odbył się  „I Bal Aniołów”.

Plakaty informują o organizowanym balu, jednocześnie z wskazaniem naszych darczyńców.                                           

Pomoc przy organizacji bali deklarują liczni wolontariusze i darczyńcy:

  • Pracownicy naukowi i studenci Uniwersytetu Śląskiego
  • Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Cieszyński
  • Uczniowie cieszyńskich szkół ponadgimnazjalnych oraz lokalne media

Głównym darczyńcom i partnerom przyznawany jest tytuł: „Cieszyńskiego Anioła Dobroci”.

               

 

„Rails Girls na Granicy. Cieszyn 2016”

Ten projekt jest realizowany w wielu miastach na całym świecie, w tym również w Polsce. Misją tej inicjatywy jest promowanie kobiet w IT, umożliwienie kobietom i dziewczętom budowanie aplikacji internetowych.

W dwudniowych warsztatach programistycznych udział wzięło ponad 20 uczestniczek, spotkania odbyły się w sali konferencyjnej na Zamku w Cieszynie.                                                          

„Święto Dyni i Jarzębiny”

Jesteśmy współorganizatorem imprezy środowiskowej organizowanej corocznie we wrześniu pt. „Święto Dyni i Jarzębiny” w  „Wilii Słonecznej” w Dębowcu. W programie realizowane są między innymi warsztaty kulinarne, florystyczne, tematyczne zabawy dla dzieci. Oferta tej imprezy kierowana jest do wszystkich zainteresowanych mieszkańców Cieszyna i powiatu cieszyńskiego. Wspólnie spędzony czas w klimacie dyniowo-jarzębinowym to prawdziwa frajda dla dorosłych i dzieci.

 

                                                                                                             

                                                           

„Dzień Kobiet w Bibliotece” 

Ten  projekt został zrealizowany po raz pierwszy w b.r. 2017.

Cieszyński Klub Soroptimist zorganizował 7 marca 2017r. wraz z Biblioteką Miejską
„Dzień Kobiet” dla mieszkanek Cieszyna ( panowie też byli z nami). Spotkanie zostało zainspirowane tomikiem pięknych, romantycznych wierszy „Wierszobrazy” naszej członkini Danusi Niwińskiej.

Każdy z wierszy został przez bielskiego malarza pięknie namalowany, a młody zespół muzyczny skomponował do tekstów tomiku poruszającą muzykę.

Nasze członkinie wpisały się również w klimat spotkania i pięknie recytowały wybrane wiersze.

Dodatkową atrakcją była świetnie przedstawiona przez Władzię Magierę historia Dnia Kobiet oraz fraszki tematycznie związane z kobietami.

To popołudnie świętowaliśmy razem z wiceprezydentką Unii Klubów Polskich Soroptimist Kariną Mostowik, która nie szczędziła nam ciepłych słów.

Dla gości i naszych sióstr była to prawdziwa uczta duchowa i już wiemy, że będziemy te spotkania kontynuować w przyszłości. Wartością dodaną do naszego projektu jest świetna promocja organizacji w środowisku lokalnym.

 

 „Kobiety Śląska Cieszyńskiego” 

To projekt dofinansowany z budżetu Miasta Cieszyna, skierowany do młodzieży III klas wszystkich cieszyńskich gimnazjów.

Celem projektu była promocja dorobku kobiet Śląska Cieszynskiego, ich działań, dokonań i sukcesów oraz pokazanie zasług i pracy kobiet często pomijanej przez oficjalną historiografię. To historia naszego dziedzictwa, która została przekazana w nowatorski sposób, tak by dorobek bohaterek w obszarze kultury, sztuki i działań społecznych – stał się inspiracją do dalszych poszukiwań i odkrywania dorobku kobiet Śląska Cieszyńskiego.

W projekcie wzięło udział ponad 350 uczniów, którzy mieli dodatkową okazję, by zagłosować na postać kobiety-bohaterki wartą upamiętnienia poprzez nadanie jej imienia jednej z cieszyńskich ulic. 

Wybrana przez uczestników spotkań Maria Wardasówna była nazywaną najlepszą pisarką wśród lotników i najlepszą pilotką wśród pisarzy. 

                                                   

„Centrum Praw Kobiet i Rodziny”

Powstałe Centrum jest realizacją naszych celów statutowych Soroptimist i odpowiedzią na potrzeby środowiska. To tutaj udzielane są kobietom i dziewczętom nieodpłatne porady prawne, pedagogiczne i organizowane są sesje coachingowe. Centrum działa w siedzibie naszego stowarzyszenia a jego działania adresowane są do mieszkanek powiatu cieszyńskiego.