Historia

Soroptimist International założona została w 1921 w Kalifornii. Stowarzyszenie po intensywnym okresie rozwoju zostało rozszerzone do rangi międzynarodowej. Jako pozarządowa organizacja, ma ona swoje reprezentacje w agendach ONZ w Nowym Jorku, Genewie, Wiedniu, Nairobi, Rzymie i Paryżu. Obecnie liczy około 90 tys. członkiń w 125 krajach i jest ono stowarzyszeniem o randze światowej.

Początki

Właśnie 31 maja 2014 Międzynarodowa Organizacja Soroptimist International nadała Charter (Kartę Przynależności) Klubowi w Cieszynie. Charter przyjęła Prezydent Klubu – Halina Małaszkiewicz z rąk przedstawicielki Federacji Europejskiej SI – Siren Hammer z Norwegii. W uroczystości wzięły udział także przedstawicielki Unii Belgijskiej, Unii Włoskiej w licznej 14-osobowej delegacji, Unii Słowackiej, jak również Unii Klubów Polskich. Unię Klubów Polskich reprezentowała jej Prezydent Anna Wszelaczyńska wraz z przewodniczącą Komisji d/s rozwoju Ewą Nowicką. W spotkaniu wzięła udział także założycielka polskiego soroptimizmu p. Danuta Piontek. Wsród gości były również reprezentantki wszystkich klubów polskich.

Serdeczne życzenia Cieszyniankom przesłał również klub z Cambrai, miasta partnerskiego Cieszyna Soroptymistki z Cambrai Club-France napisały:

„Droga Prezydentko, najlepsze życzenia od francuskich Soroptymistek z okazji charteru w Cieszynie. Wyrażamy żal z powodu nieobecności na ceremonii zaprzysiężenia. Korzystając z partnerstwa pomiędzy Cieszynem, a Cambrai chciałybyśmy zacieśnić więzi pomiędzy soroptymistkami naszych miast, proponując zawarcie tzw. Partnership Link.”

Klub w Cieszynie jest 11 klubem soroptymistycznym w Polsce. Członkinie Klubu w Cieszynie reprezentują różne zawody, ale charakteryzuje je aktywność i otwartość, chęć pracy dla dobra innych, ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz promocji i ochrony kobiet.

Kadencje prezydentek:

1.     2014  –  2016  Halina Małaszkiewicz
2.     2016  –  2018 Halina Bocheńska
3.     2018  –  2020  Radosława Baściuk